האלופות ומחזיקות הגביע
גביעאלופהעונה
פנאתינאיקוסאולימפיאקוס14/15
פנאתינאיקוספנאתינאיקוס13/14
פנאתינאיקוספנאתינאיקוס12/13
פנאתינאיקוסאולימפיאקוס11/12
אולימפיאקוספנאתינאיקוס10/11
אולימפיאקוספנאתינאיקוס09/10
פנאתינאיקוספנאתינאיקוס08/09
פנאתינאיקוספנאתינאיקוס07/08
פנאתינאיקוספנאתינאיקוס06/07
פנאתינאיקוספנאתינאיקוס05/06
פנאתינאיקוספנאתינאיקוס04/05
אריס סלוניקיפנאתינאיקוס03/04
פנאתינאיקוספנאתינאיקוס02/03
אולימפיאקוסא.א.ק.01/02
א.א.ק.פנאתינאיקוס00/01
א.א.ק.פנאתינאיקוס99/00
פאוק סלוניקיפנאתינאיקוס98/99
אריס סלוניקיפנאתינאיקוס97/98
אולימפיאקוסאולימפיאקוס96/97
פנאתינאיקוסאולימפיאקוס95/96
פאוק סלוניקיאולימפיאקוס94/95
אולימפיאקוסאולימפיאקוס1993/94
פנאתינאיקוסאולימפיאקוס1992/93
אריס סלוניקיפאוק סלוניקי1991/92
פאניוניוסאריס סלוניקי1990/91
אריס סלוניקיאריס סלוניקי1989/90
אריס סלוניקיאריס סלוניקי1988/89
אריס סלוניקיאריס סלוניקי1987/88
אריס סלוניקיאריס סלוניקי1986/87
פנאתינאיקוסאריס סלוניקי1985/86
אריס סלוניקיאריס סלוניקי1984/85
פאוק סלוניקיפנאתינאיקוס1983/84
פנאתינאיקוסאריס סלוניקי1982/83
פנאתינאיקוספנאתינאיקוס1981/82
א.א.ק. אתונהפנאתינאיקוס1980/81
אולימפיאקוספנאתינאיקוס1979/80
פנאתינאיקוסאריס סלוניקי1978/79
אולימפיאקוסאולימפיאקוס1977/78
אולימפיאקוספנאתינאיקוס1976/77
אולימפיאקוסאולימפיאקוס1975/76
פנאתינאיקוס1974/75
פנאתינאיקוס1973/74
פנאתינאיקוס1972/73
פנאתינאיקוס1971/72
פנאתינאיקוס1970/71
א.א.ק. אתונה1969/70
פנאתינאיקוס1968/69
א.א.ק. אתונה1967/68
פנאתינאיקוס1966/67
א.א.ק. אתונה1965/66
א.א.ק. אתונה1964/65
א.א.ק. אתונה1963/64
א.א.ק. אתונה1962/63
פנאתינאיקוס1961/62
פנאתינאיקוס1960/61
אולימפיאקוס1959/60
פאוק סלוניקי1958/59
א.א.ק. אתונה1957/58
פנליניוס1956/57
פנליניוס1954/55
פנאתינאיקוס1953/54
פנליניוס1952/53
פנאתינאיקוס1950/51
פנאתינאיקוס1949/50
אולימפיאקוס1948/49
פנאתינאיקוס1946/47
פנאתינאיקוס1945/46
פנליניוס1939/40
פנליניוס1938/39
אוניברסיטת אתונה1936/37
ניר איסט1935/36
היראקליס1934/35
אריס סלוניקי1929/30
פנליניוס1928/29
היראקליס1927/28