יום ראשון, 07.08.2022 שעה 19:01
הזוכות בסופר קאפ
סגניתזוכהעונה
יובנטוס אינטר 2021
נאפולייובנטוס2020
יובנטוסלאציו2019
מילאןיובנטוס2018
יובנטוסלאציו2017
יובנטוסמילאן2016
לאציויובנטוס2015
יובנטוסנאפולי2014
לאציויובנטוס2013
נאפולייובנטוס2012
אינטרמילאן2011
רומאאינטר2010
אינטרלאציו2009
רומאאינטר2008
אינטררומא2007
רומאאינטר2006
יובנטוסאינטר2005
לאציומילאן2004
מילאןיובנטוס2003
פארמהיובנטוס2002
פיורנטינהרומא2001
אינטרלאציו2000
מילאןפארמה1999
יובנטוסלאציו1998
ויצ'נזהיובנטוס1997
מילאןפיורנטינה1996
פארמהיובנטוס1995
סמפדוריהמילאן1994
טורינומילאן1993
פארמהמילאן1992
רומאסמפדוריה1991
יובנטוסנאפולי1990
סמפדוריהאינטר1989
סמפדוריהמילאן1988
כמות זכיותקבוצה
9יובנטוס
7מילאן
5אינטר
5לאציו
2רומא
2נאפולי
1פיורנטינה
1סמפדוריה
1פארמה